Misyon 

            Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini temin ederek her türlü hukuki hizmeti vermek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmaktır.

                  Vizyon 

            Hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmaktır.

Etiket: Misyon ve Vizyon